صفحه نخست شرايط دعوت به همکاری ثبت نام پيگيري و رويت مشخصات يادآوري كد رهگيري ارتباط با ما


انجمن صنفی پیمانکاران برق استان مازندران در نظر دارد برای اجرای قراردادهای شرکتهای پیمانکاری عضو انجمن در سال جاری نسبت به تامین نیرو در بخش های سیمبانی، مامور قرائت کنتور برق ، نگهبان و آبدارچی جمعا به تعداد 10 نفر و تعدادی رزرو جهت یکسال آتی از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی ،آزمون دانش مهارتی(مصاحبه) به شرط دارا بودن شرایط پس از طی فرآیند بکارگیری نماید.

جدول زمانبندی:
ثبت نام از تاریخ : 1399/12/27 لغایت 1400/01/15
مهلت ویرایش اطلاعات : 1400/01/16 لغایت 1400/01/17
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی: 1400/02/27 لغایت 1400/02/29
زمان آزمون : 1400/02/30
لطفا جهت دریافت کارت ورود به جلسه از طریق پیگیری و رویت مشخصات اقدام نمائید.

منابع ستاره دار بتفکیک هر عنوان شغلی :
عنوان شغلیتعداد فایل ستاره دار در دانلوددانلود
سیمبان3دریافت فایل
مامور قرائت کنتور برق4دریافت فایل
نگهبان4دریافت فایل
آبدارچی2دریافت فایل