صفحه نخست شرايط دعوت به همکاری ثبت نام پيگيري و رويت مشخصات يادآوري كد رهگيري ارتباط با ما


انجمن صنفی پیمانکاران برق استان مازندران در نظر دارد برای اجرای قراردادهای شرکتهای پیمانکاری عضو انجمن در سال جاری نسبت به تامین نیرو در بخش های سیمبانی، مامور قرائت کنتور برق ، نگهبان و آبدارچی جمعا به تعداد 10 نفر و تعدادی رزرو جهت یکسال آتی از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی ،آزمون دانش مهارتی(مصاحبه) به شرط دارا بودن شرایط پس از طی فرآیند بکارگیری نماید.

لطفا جهت دریافت کارنامه نتایج آزمون از گزینه "پیگیری و رویت مشخصات" اقدام نمائید.

"نتایج آزمون از روز دوشنبه مورخ ۲۱ تیرماه 1400 در همین سایت اعلام می گردد."

راهنمای دروس عمومی کارنامه داوطلبان:
برای رشته های شغلی مامور قرائت کنتور، سیمبان و نگهبان
عمومی 1 : هوش و استعداد تحصیلی
عمومی 2: ادبیات فارسی و آئین نگارش
عمومی 3: فناوری اطلاعات (ICDL)
عمومی 4: زبان انگلیسی عمومی
عمومی 5: مدیریت مصرف برق
برای رشته شغلی آبدارچی:
عمومی 1 : هوش و استعداد تحصیلی
عمومی 2: زبان انگلیسی عمومی
عمومی 3: فناوری اطلاعات (ICDL)
عمومی 4: مدیریت مصرف برق

ضمنا عناوین دروس تخصصی را نیز در شرایط آگهی ملاحظه نمائید.